Adıyaman Haberin
HV
06 HAZİRAN Salı 03:21

OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun Resmi Gazete'de

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-04-2023 04:15
OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun Resmi Gazete'de

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, "126 Sayılı OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin adı, "OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun"; kararnameye atıfta bulunan "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ibaresi ise "kanun" olarak değiştirildi.

24 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle 8 Şubat'ta ilan edilen OHAL kapsamındaki illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin tedbirler belirlenmişti.

Bu kapsamda depremden etkilenen illerde yapılacak geçici ve kesin iskan alanlarının ivedi şekilde tamamlanabilmesi için belirlenecek yerleşim alanları ve bu alanlara ilişkin plan hazırlama ve onay süreci, ihale süreci, kurumlar arası kaynak aktarımı konularında bazı düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Geçici veya kesin iskan alanlarında ivedilikle uygulamaya geçilebilmesini sağlamak için bu alanların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilmesi yönünde düzenleme yapılıyor.

Kanunla geçici ve kesin iskan alanı olarak belirlenen yerleşim yerlerinin sınırları içinde kalan Mera Kanunu ile Orman Kanunu'nda belirtilen alanların, barınma ihtiyacının aciliyeti göz önünde bulundurularak en hızlı şekilde Hazine mülkiyetine geçirilmesi amaçlanıyor.

Afet nedeniyle ortaya çıkan yıkımlar ve bölgede yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla bölgede afete dayanıklı yapıların inşa edilebilmesi için alanlar belirlenerek planlama, arazi ve arsa düzenlemesi süreçlerinin kısaltılması hedefleniyor.

 

AdminAdmin

YORUMLAR